Αιτήματα Δήμων

Σύστημα Διαχείρισης - Πιστοποιητικά & Αναφορές Δημοτών

 

Παρακαλούμε εισάγετε το αναγνωριστικό πελάτη που σας έχει αποδοθεί.

Εφόσον το αναγνωριστικό πελάτη είναι έγκυρο και έχετε ορίσει email,
θα σας αποστείλουμε στο email σας το νέο κωδικό σας.

Αναγνωριστικό Πελάτη